اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان شمالي

نتایج گروه سنی نوجوانان

وزن

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم مشرک

وزن اول(45-)

هادی گروانیان

شهرستان بجنورد( باشگاه آزادی)

پیمان علیزاده

سعید ظفرانلو

شهرستان شیروان

علی محمدی

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

وزن دوم(48-)

وحید مه آور

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

محمد رضا زاده حسین

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

محسن محمدی

شهرستان بجنورد( باشگاه آزادی)

مسعود علیرضائی

شهرستان اسفراین

وزن سوم(51-)

ایمان لرکی

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

محمد طاهری

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

داود شاکری

شهرستان جاجرم

وحید مداحیان

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

وزن چهارم(55-)

پژمان علیزاده

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

فرزاد یزدانی

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

رضا رضا پور

شهرستان شیروان

علی باغچقی

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

وزن پنجم(59-)

احسان سرگلزائی

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

حسن جعفری

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

جلال الدین ایزدی منش

شهرستان اسفراین

 

وزن ششم_63-)

رامین علی آبادی

شهرستان بجنورد( باشگاه آزادی)

مهدی ده پناه

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

سعید علی آبادی

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

حسن مطلوبی

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

وزن هفتم(-68)

سهید حسن زاده

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

 

 

 

وزن هشتم

عقیل عضدی

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

علی صادقی

شهرستان بجنورد( باشگاه آزادی)

 

 

 

 

5/8/87

396/71

 

نتالیج گروه سنی نونهالان

وزن

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم مشرک

وزن اول(30-)

احمد حیدری

شهرستان بجنورد( باشگاه آزادی)

مجتبی عابدی

شهرستان جاجرم

رسول رضائیان

شهرستان جاجرم

علی فولادی

شهرستان اسفراین

وزن دوم(33-)

حسن غلامی

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

مهران صفا

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

مهدی الهی

شهرستان جاجرم

حسین منصوری

شهرستان اسفراین

وزن سوم(36-)

مهدی رضائی

شهرستان جاجرم

رضا خادمی

شهرستان بجنورد( باشگاه آزادی)

مهرداد پور نادری

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

وحید وحیدی

شهرستان بجنورد( باشگاه آزادی)

وزن چهارم(39-)

پیام جعفرزاده

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

ابوالفضل رحمانی

شهرستان اسفراین

افشین نودهی

بجنورد(باشگاه کانون شهید باهنر)

 

وزن پنجم(42-)

علی حصاری

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

حمید مصطفی نیا

شهرستان جاجرم

سینا ایزی

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

یوسف طالبی

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

وزن ششم(45-)

حسین صادقی

شهرستان جاجرم

رضا لنگری

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

 

 

وزن هفتم(48-)

بهزاد اصغری

شهرستان بجنورد( باشگاه آزادی)

سعید توئی

شهرستان اسفراین

علی مقدسی

شهرستان شیروان

 

وزن هشتم(52-)

امین الهی

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

رضا رستمی

شهرستان اسفراین

حسین جعفری

شهرستان بجنورد( باشگاه آزادی)

حسام  کاملی

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

وزن نهم(56-)

میلاد اورازی

بجنورد( باشگاه هلال احمر)

 

 

 

نتایج گروه سنی خردسالان

وزن

مقام اول

مقام دوم

وزن سوم(26-)

بهنام صالحی

شهرستان بجنورد ( باشگاه آزادی)

امین محمدی

شهرستان بجنورد ( باشگاه آزادی)

 وزن چهارم(28-)

علی صادقی

شهرستان بجنورد ( باشگاه آزادی)

رامین صالحی

شهرستان بجنورد ( باشگاه آزادی)

 وزن ششم(32-)

بهروز خادمی

شهرستان بجنورد ( باشگاه آزادی)

هومن کاملی

شهرستان بجنورد(باشگاه هلال احمر)

 وزن دهم(38+)

ابوالفضل تمیزی

شهرستان اسفراین

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان ۱۳۸۷ساعت 7:59  توسط هادی کمالی  |