اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان شمالي

اداره  كل محترم ورزش و جوانا ن استان

                       با اهداء سلام و تحیات                           

                  احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، عطف به نامه شماره 1970/4/228 مورخ 8/3/92  زمان تمرين  باشگاههاي  تكواندو

               شهرستان بجنورد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:41  توسط هادی کمالی  | 

15/3/92

139/71

اداره  كل محترم ورزش و جوانا ن استان

با اهداء سلام و تحیات                           

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، عطف به نامه شماره 1970/4/228 مورخ 8/3/92  زمان تمرين باشگاههاي تكواندو شهرستان  بجنورد به شرح ذيل اعلام مي گردد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:41  توسط هادی کمالی  | 

15/3/92

139/71

اداره محترم ورزش و جوانا ن شهرستان -  هيئت محترم تكواندو

با اهداء سلام و تحیات                           

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، بدينوسيله تغييراتي كه در رده سني نوجوانان و پومسه مسابقات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:40  توسط هادی کمالی  | 

16/3/92

 130/71

ادارهكل محترم ورزش و جوانا ن استان خراسان شمالي

با اهداء سلام و تحیات :

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون ، به پيوست8برگ فرمهاي اطلاعات آماري هيئت تكواندواستان و فعاليتهاي فروردين و ارديبهشت ارسال مي گردد

 

با تشكر

هادي كمالي

رئیس هيئت تكواندو استان خراسان شمالي

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:40  توسط هادی کمالی  | 

13/3/92

129/71

صداوسيماي محترم خراسان شمالي

بدينوسيله به استحضار مي رساند يك دوره كلاس هماهنگي و دانش افزايي داوران( كيوروگي ) در بخش بانوان و آقايان به ميزباني هيئت تكواندو استان خراسان شمالي برگزار خواهد شد.
هدف

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:39  توسط هادی کمالی  | 

13/3/92

128/71

 اداره كل محترم ورزش و جوانا ن استان خراسان شمالي

با اهداء سلام و تحیات

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، پيرو نامه 97/71مورخ23/2/92 با توجه به اينكه هيئت تكواندو
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:39  توسط هادی کمالی  | 

5/3/92

121/71

سرور ارجمند جناب استاد ،احمد اخلاقي

سرپرست محترم هيئت تكواندو استان سمنان

با اهداء سلام و تحیات

با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون،احتراما"بدينوسيله  مربيان برادر استان خراسان شمالي كه جهت شركت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:38  توسط هادی کمالی  | 

5/3/92

120/71

سرور ارجمند جناب استاد ،احمد اخلاقي

سرپرست محترم هيئت تكواندو استان سمنان

با اهداء سلام و تحیات

با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون،احتراما"بدينوسيله  مربيان خواهر استان خراسان شمالي كه جهت شركت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:38  توسط هادی کمالی  | 

4/3/92

119/71

سرور ارجمند جناب استاد ،احمد اخلاقي

سرپرست محترم هيئت تكواندو استان سمنان

با اهداء سلام و تحیات

با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، ليست اسامي مربيان برادر استان خراسان شمالي كه جهت شركت در دوره
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:37  توسط هادی کمالی  | 

30/2/92

118/71

 

اداره كل محترم ورزش و جوانا ن استان خراسان شمالي

با اهداء سلام و تحیات                                                  (ويژه خواهران)

سلام عليكم : باآرزوي سلامتي و توفيق روز افزون به پيوست سه برگ فرم برنامه هاي پيش بيني شده در تقويم ورزشي فعاليتهاي هيئت تكواندو استان  در تقويم ورزشي سال1392 جهت اطلاع ارسال ميگردد

 

 

هادي كمالي

  رئیس هيئت تكواندو استان خراسان شمالي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:36  توسط هادی کمالی  | 

30/2/92

115/71

سرور ارجمند جناب استاد غلامحسن ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، بدينوسيله به استحضار مي رساند روز شنبه مورخ 28/2/92 هيئت تكواندو استان جلسه اي را با مدير كل محترم صدا و سيماي خراسان شمالي و  معاونين
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:36  توسط هادی کمالی  | 

 

صدا و سيماي محترم خراسان شمالي

با اهداء سلام و تحیات                                                  (ويژه خواهران)

سلام عليكم : احتراما” با ستحضار مي رساند هيئت تكواندو استان در نظر دارد به منظور
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:35  توسط هادی کمالی  | 

29/2/92

113/71

دارد

 

سرور ارجمند جناب استاد ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون محترم تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات :

احتراما"  با آرزوي سلامتي وتوفيق روز افزون ،پيرو به نامه شماره 85/71مورخ23/2/92 در خصوص كارتهاي GMS ‌بدينوسيله
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:35  توسط هادی کمالی  | 

اداره كل محترم ورزش و جوانان استان خراسان شمالي

با اهداء سلام و تحیات

با احترام ضمن آرزوي سلامتي توفيق روزافزون،بدينوسيله روسا و نواب بانوان هيئت تكواندوي شهرستانهاي استان خراسان شمالي در سال1392جهت اطلاع به شرح ذيل اعلامي مي گردند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:34  توسط هادی کمالی  | 

اداره كل محترم ورزش و جوانان استان خراسان شمالي

با اهداء سلام و تحیات

با احترام ضمن آرزوي سلامتي توفيق روزافزون،بدينوسيله اعضاء هيئت تكواندو استان خراسان شمالي در سال1392جهت اطلاع به شرح ذيل اعلامي مي گردند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:33  توسط هادی کمالی  | 

23/2/92

85/71

دارد

 

سرور ارجمند جناب استاد ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون محترم تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات :

احتراما"  با آرزوي سلامتي وتوفيق روز افزون ،عطف به نامه شماره 446/251مورخ7/2/92 در خصوص كارتهاي GMS
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:33  توسط هادی کمالی  | 

23/2/92

84/71

دارد

 

سرور ارجمند جناب استاد ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون محترم تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات :

احتراما"  با آرزوي سلامتي وتوفيق روز افزون ،عطف به نامه شماره 446/251مورخ7/2/92 در خصوص كارتهاي GMS
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:32  توسط هادی کمالی  | 

23/2/92

83/71

دارد

 

سرور ارجمند جناب استاد ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون محترم تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات :

احتراماباآرزوي سلامتي وتوفيق روزافزون،عطف به نامه شماره446/251مورخ7/2/92درخصوص كارتهايGMS ‌بدينوسيله به استحضارميرساندطي نامه اي كه درمورخ 1/3/90به شماره 102/71 به آن فدراسيون محترم ارسال گرديدمدارك 52  نفر از تكواندوكاران استان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:31  توسط هادی کمالی  | 

23/2/92

82/71

دارد

 

سرور ارجمند جناب استاد ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون محترم تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات :

احتراما"  با آرزوي سلامتي وتوفيق روز افزون ،عطف به نامه شماره 446/251مورخ7/2/92 در خصوص كارتهاي GMS
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:30  توسط هادی کمالی  | 

23/2/92

81/71

دارد

 

سرور ارجمند جناب استاد ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون محترم تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات :

احتراما"  با آرزوي سلامتي وتوفيق روز افزون ،عطف به نامه شماره 446/251مورخ7/2/92 در خصوص كارتهاي GMS ‌بدينوسيله
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:29  توسط هادی کمالی  | 

17/1/92

75/71

سرور ارجمند جناب استاد غلامحسن ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، با توجه به اينكه محل سكونت آقاي علي آذري با كد ملي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:29  توسط هادی کمالی  | 

15/2/92

69/71

سرور ارجمند جناب استاد ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون محترم تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات :

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، عطف به نامه شماره110/251مورخ20/1/92 به پيوست گواهي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:28  توسط هادی کمالی  | 

15/2/92

68/71

سرور ارجمند جناب استاد ذوالقدري

دبير محترم فدراسيون محترم تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات :

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، عطف به نامه شماره110/251مورخ20/1/92 به پيوست گواهي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:26  توسط هادی کمالی  | 

14/2/92

67/71

اداره محترم ورزش و جوانا ن شهرستان -  هيئت محترم تكواندو

با اهداء سلام و تحیات

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، هيئت تكواندو استان در نظر دارد يكدوره كلاس داوري توجيهي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:26  توسط هادی کمالی  | 

اداره محترم ورزش و جوانان شهرستان                  هيئت محترم تكواندو

موضوع :‌  نتايج  مسابقات كيوروگي  خردسالان و نونهالان                            ( ويژه برادران) 

سلام عليكم : احتراما با  آرزوي سلامتي وتوفيق روزافزون، عطف به نامه شماره 39/71مورخ8/2/92 نتايج مسابقات خردسالان و نونهالان پسر كه در روز جمعه مورخ 13/2/92  با حضور 46
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:25  توسط هادی کمالی  | 

12/2/92

62/71

اداره محترم ورزش و جوانا ن شهرستان -  هيئت محترم تكواندو

با اهداء سلام و تحیات

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، به پيوست ليست آزمون هاي فعال در سايت بانك اطلاعات جهت اطلاع ارسال
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:24  توسط هادی کمالی  | 

9/2/92

60/71

اداره محترم ورزش و جوانا ن شهرستان -  هيئت محترم تكواندو

با اهداء سلام و تحیات

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، بدينوسيله به استحضار مي رساند هيئت تكواندو استان در نظر دارد به منظور برنامه ريزي هيئت در سال1392 جلسه رؤساي محترم هيئت هاي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:23  توسط هادی کمالی  | 

8/2/92

59/71

سرور ارجمند جناب استاد سيد محمد پولادگر

رياست  محترم فدراسيون تكواندو جمهوري اسلامي ايران

با اهداء سلام و تحیات :

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، بدينوسيله تاريخ برگزاري مجمع ساليانه هيئت تكواندو استان خراسان شمالي درروز پنج شنبه مورخ 19/2/1392 تعيين ميگردد خواهشمند است در اين خصوص ارائه طريق فرمائيد

 

با تشكر

هادي كمالي

رئیس هيئت تكواندو استان خراسان شمالي

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:21  توسط هادی کمالی  | 

8/2/92

58/71

اداره محترم ورزش و جوانا ن شهرستان -  هيئت محترم تكواندو

با اهداء سلام و تحیات

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، به پيوست نامه فدراسيون تكواندو جهت صدور كارتهاي GMS تكواندو كاران به حضور ارسال مي گردد شايسته است به منظور با توجه به  فوريت بخشنامه نسبت به اجراي آن سريعا" اقدام نمائيد

با تشكر

هادي كمالي

رئیس هيئت تكواندو استان خراسان شمالي

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 9:20  توسط هادی کمالی  | 

8/2/92

57/71

اداره محترم ورزش و جوانا ن شهرستان -  هيئت محترم تكواندو

با اهداء سلام و تحیات

احتراما"با آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون، هزينه هاي جديد صدور حكم كوكيوان به شرح ذيل جهت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت 1392ساعت 11:59  توسط هادی کمالی  |